Luukas 12:1

Menestyksen vaarat

Jeesuksella näytti menevän hyvin. Kansaa oli kokoontunut tuhatmäärin. Kun Jeesuksen opetuslapset olivat revetä intoonsa, oli Jeesuksen varoitettava heitä:

12:1 Kun sillä välin kansaa oli kokoontunut tuhatmäärin, niin että he polkivat toisiaan, rupesi hän puhumaan opetuslapsillensa: "Ennen kaikkea kavahtakaa fariseusten hapatusta, se on: ulkokultaisuutta (hypokrisis - salailu, teeskentely).
12:2
Ei ole mitään peitettyä, mikä ei tule paljastetuksi, eikä mitään salattua, mikä ei tule tunnetuksi.
12:3
Sentähden, kaikki, mitä te pimeässä sanotte, joutuu päivänvalossa kuultavaksi, ja mitä korvaan puhutte kammioissa, se katoilta julistetaan.

Sanoilla "ennen kaikkea" osoitetaan, että pahinta, mitä menestyksen huumassa olisi voinut sattua, olisi ollut ylpistyminen, ja sen mukanaan tuoma omien vikojen peittely. Ylemmyydentunteen vallitessa opetuslapset olisivat pian muuttuneet tavallisiksi johtajiksi ja lakanneet kokonaan kuuntelemasta, mitä Jeesuksella oli heille sanottavana.

Jeesuksen johtajamalli on tämän maailman johtajamallin täydellinen vastakohta. Siitä hän opettaa näin:

Te tiedätte, että kansojen ruhtinaat herroina niitä hallitsevat, ja että mahtavat käyttävät valtaansa niitä kohtaan. Näin älköön olko teidän keskenänne, vaan se, joka teidän keskuudessanne tahtoo suureksi tulla, olkoon teidän palvelijanne (kr. "diagonos"), ja joka teidän keskuudessanne tahtoo olla ensimmäinen, se olkoon teidän orjanne ("dulos"), niinkuin ei Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä.

Matt 20:25-28.

Takaisin sivulle ALLILOUS