Apt 28:25

Umpijuutalaisia kuulijoita

Apostolien tekojen lopussa on kertomus Paavalin viimeisestä yrityksestä tuoda evankeliumi juutalaisille. Yritys ei onnistu, ja tiet erkanevat. Paavali katsoo olevansa vapaa saarnaamaan muille kansoille, juutalaisista välittämättä. Kun kaksi vuotta on kulunut, Paavali vapautuu, koska kukaan ei ole määräaikaan mennessä tullut häntä syyttämään keisarin eteen. Maailmanhistorian perusteet kahdeksi seuraavaksi vuosituhanneksi on määritelty.

28:21 Niin he sanoivat hänelle: "Emme ole saaneet kirjeitä sinusta Juudean maalta, eikä kukaan tänne saapunut veli ole ilmoittanut eikä puhunut sinusta mitään pahaa.
28:22 Katsomme kuitenkin syytä olevan kuulla sinulta, mitä sinun mielessäsi on; sillä tästä lahkosta on meillä tiedossamme, että sitä vastaan kaikkialla kiistetään."
28:23 Ja he määräsivät hänelle päivän, ja silloin tuli heitä vielä useampia hänen luoksensa majapaikkaan. Ja näille hän aamuvarhaisesta iltaan saakka selitti ja todisti Jumalan valtakunnasta, lähtien Mooseksen laista ja profeetoista, saadakseen heidät vakuutetuiksi Jeesuksesta.
28:24 Niin se, mitä sanottiin, sai toiset vakuutetuiksi, mutta toiset eivät uskoneet.
28:25 Ja kun he olivat keskenään erimielisiä,
erosivat he toisistaan, Paavalin sanoessa ainoastaan nämä sanat: "Oikein on Pyhä Henki puhunut profeetta Esaiaan kautta teidän isillenne,
28:26 sanoen: 'Mene tämän kansan luo ja sano: Kuulemalla kuulkaa älkääkä ymmärtäkö, näkemällä nähkää älkääkä käsittäkö.
28:27 Sillä paatunut on tämän kansan (i kardia tou laou toutou) sydän, ja korvillaan he työläästi kuulevat, ja silmänsä he ovat ummistaneet, että he eivät näkisi silmillään, eivät kuulisi korvillaan, eivät ymmärtäisi sydämellään eivätkä kääntyisi ja etten minä heitä parantaisi.'
28:28 Olkoon siis teille tiettävä, että tämä Jumalan pelastussanoma on lähetetty pakanoille (oik.: "tois etnesin" - kansoille); ja he kuulevat sen."

Takaisin sivulle ALLILOUS