Markus 8 16

Tottumus ymmärryksen esteenä

Jeesus oli juuri ruokkinut muutamalla kalalla ja seitsemällä leivällä neljä tuhatta kuulijaansa. Uskonnollinen tutkimusryhmä saapui paikalle, ja vaati Jeesukselta merkkiä taivaasta, päästäkseen selittämään sen - mikäli Jeesus jotakin tekisi - paholaisen työksi. Mutta Jeesus ei tehnyt senlaatuisia tilaustöitä, eikä varsinkaan vastustajan käskystä. Jeesus jäi ajattelemaan ihmisten käyttäytymistä, mutta opetuslapset ajattelivat leipää.

8:11 Ja fariseukset lähtivät sinne ja rupesivat väittelemään hänen kanssaan ja vaativat häneltä merkkiä taivaasta, kiusaten häntä.
8:12 Niin hän huokasi hengessään ja sanoi:
"Miksi tämä sukupolvi vaatii merkkiä? Totisesti minä sanon teille: tälle sukupolvelle ei anneta merkkiä."
8:13 Ja hän jätti heidät ja astui taas venheeseen ja lähti pois toiselle rannalle.
8:14 Ja he olivat unhottaneet ottaa mukaansa leipää, eikä heillä ollut muassaan venheessä enempää kuin yksi leipä.
8:15 Ja hän käski heitä sanoen:
"Varokaa ja kavahtakaa fariseusten hapatusta ja Herodeksen hapatusta".
8:16 Niin
he puhuivat keskenään siitä, ettei heillä ollut leipää.
8:17 Kun Jeesus huomasi sen, sanoi hän heille:
"Mitä puhutte siitä, ettei teillä ole leipää? Ettekö vielä käsitä ettekä ymmärrä? Onko teidän sydämenne paatunut?
8:18
Silmät teillä on, ettekö näe? Ja korvat teillä on, ettekö kuule? Ja ettekö muista:
8:19
kun minä mursin ne viisi leipää viidelletuhannelle, kuinka monta vakan täyttä palasia te keräsitte?" He sanoivat hänelle: "Kaksitoista".
8:20
"Ja kun minä mursin ne seitsemän leipää neljälletuhannelle, kuinka monta vasun täyttä palasia te keräsitte?" He sanoivat: "Seitsemän".
8:21 Niin hän sanoi heille:
"Ettekö vieläkään ymmärrä?"

Opetuslapsille olisi pitänyt olla selvää, että leivän hankkiminen ei ole ongelma, mikäli sitä hankitaan heidän Opettajansa ohjeittensa mukaisesti. Ongelma on, mutta vain siinä, että leipää ei sekoiteta uskonnon tai politiikan kuvioihin. Jumala antaa leivän työmiehilleen, eikä hänen työmiehiensä leivässä saa olla vieraita aineksia. Nimeltä mainitut ryhmät, fariseukset ja Herodes, olivat siitä pahemmasta päästä vastustajan asialla, vaikka yrittivätkin esiintyä Jumalan ja yleisen hyödyn nimissä.

 

Takaisin sivulle ALLILOUS