1.Tess 5:15

Hyvän tekeminen

Pahan kostaminen pahalla on oikeudenmukaisuuden maineessa, mutta evankeliumi kieltää sen tapaisen oikeudenmukaisuuden. Eikä evankeliumi olisi hyvä sanoma, ellei se tarjoaisi muutakin kuin pelkän kiellon. Ja kas tässä se ohje tulee:

Katsokaa, ettei kukaan kosta kenellekään pahaa pahalla, vaan pyrkikää aina tekemään hyvää toinen toisellenne ja kaikille. (1.Tess 5:15)

Hyvän tekeminen ei onnistu, ellei tekijä osaa erottaa hyvää pahasta. Maailmassa on monta mielipidettä siitä, mikä on hyvä, mutta lopultakin tekijä päättää siitä, mitä hän tekee, ja arvostelun suorittaa Jumala. Jumala arvostelee teot ihmislähtöisesti, sillä hän sanoo: "Se, mitä te tahdotte, että ihmiset tekisivät teille, tehkää se heille", (Matt 7:12; kts. myös Lk 6:31). Mutta jos olet yrittänyt elää tämän säännön mukaan, olet myös huomannut, kuinka vaikeaa se on. Onnistuaksesi siinä, joudut turvautumaan Jumalan apuun. Veljille, siis niille, joilla on sama Isä kuin kirjoittajilla itsellään, Paulos, Silvanos ja Timotheos kirjoittavat:


5:12 Mutta me pyydämme teitä, veljet, antamaan tunnustuksenne niille, jotka tekevät työtä teidän keskuudessanne ja ovat teidän johtajanne Herrassa ja neuvovat teitä,
5:13 sekä pitämään heitä erinomaisen rakkaina heidän työnsä tähden. Eläkää rauhassa keskenänne.
5:14 Me kehoitamme teitä, veljet: nuhdelkaa kurittomia, rohkaiskaa alakuloisia, holhotkaa heikkoja, olkaa pitkämieliset kaikkia kohtaan.
5:15 Katsokaa, ettei kukaan kosta kenellekään pahaa pahalla, vaan
pyrkikää aina tekemään hyvää toinen toisellenne ja kaikille.
5:16 Olkaa aina iloiset.
5:17 Rukoilkaa lakkaamatta.
5:18 Kiittäkää joka tilassa. Sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa.
5:19 Henkeä älkää sammuttako,
5:20 profetoimista älkää halveksuko,
5:21 mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on;
5:22 karttakaa kaikenkaltaista pahaa.
5:23 Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen.
5:24 Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen, ja hän on sen myös tekevä.

Takaisin sivulle ALLILOUS