Kol 3:13

Kärsikää toinen toistanne

##sieto

Jos ihminen rakastaa vain itseään, hänelle ei kehno kelpaa. Ja koska kaikki ihmiset ovat syntisiä, ei itserakkaalle ihmiselle kelpaa kukaan. Jopa vautsit hyväksikäyttöominaisuudet veltostuvat aikanaan. Ennen pitkää tulee ero, tora ja lopuksi katkera parku. Paitsi jos ihminen näkee toisessa ihmisessä Kristuksen.

3:11 Ja tässä ei ole kreikkalaista eikä juutalaista, ei ympärileikkausta eikä ympärileikkaamattomuutta, ei barbaaria, ei skyyttalaista, ei orjaa, ei vapaata, vaan kaikki ja kaikissa on Kristus.
3:12 Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen,
3:13
kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niinkuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa.
3:14 Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side.
3:15 Ja vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ruumiissa, ja olkaa kiitolliset.

Kristus ihmisessä on niin merkittävä tekijä, että sen rinnalla muut arvostuksen osatekijät kalpenevat. Jos rakastamme Kristusta, voimme rakastaa koko ihmistä, jossa hän asuu ja kärsiä kunniallisesti niitä puutteita, joita kyseisessä kristityssä ihmisessä mahdollisesti on. Kristuksessa häviävät uskonnollisten kulttien, kansallisuuksien, koulutuksen ja yhteiskunnallisen aseman avulla pönkitetty ylemmyyden tunto. Kristus on ovi uuteen elämään.

Takaisin sivulle ALLILOUS

 

(Kol 3:16)

(Opettajan pätevyysvaatimus)

Kolossalaiskirjeessä sana allilous esiintyy kahdesti, lauseissa "Älkää puhuko valhetta toinen toisistanne/ Älkää puhuko valhetta toinen toisillenne (kts. Kol 3:9)" ja " kärsikää toinen toistanne, (kts. Kol 3:13)". Lisäksi Kolossalaiskirjeessä meitä kehoitetaan neuvomaan toinen toistansa. Siinä yhteydessä on kuitenkin käytetty toista sanaa: eautois, toisianne. Teksti jatkuu:


3:16 Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana; opettakaa ja
neuvokaa (nouthetountes) toinen toistanne (eautois) kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti (en hariti: armossa) Jumalalle sydämissänne.
3:17 Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa.

Nouthesia on hyvin monipuolinen opetus- ja kasvatustapa. Ylläolevassa lauseessa siitä esitetään hyvin tärkeä periaate: Opetuksen ja kasvatuksen tulee tapahtua "en hariti", armossa. Ilmaisu on sama, jota käytetään ns. henkilahjoista puhuttaessa. Ilman Pyhää Henkeä kukaan ei kelpaa opettajaksi Totuuteen tai Rakkauteen.

Takaisin sivulle ALLILOUS

tai

Osmon kotisivulle