Roomalaiskirje 12:16

Ohjeita rauhan säilyttämiseksi

Roomalaiskirjeen jakeessa 12:9 aloitettu nouthesialuento jatkuu:

12:15 Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa.

12:16 Olkaa keskenänne yksimieliset. Älkää korkeita mielitelkö, vaan tyytykää alhaisiin oloihin. Älkää olko itsemielestänne viisaita.
12:17 Älkää kenellekään pahaa pahalla kostako. Ahkeroikaa sitä, mikä on hyvää kaikkien ihmisten edessä.
12:18 Jos mahdollista on ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa.
12:19 Älkää itse kostako, rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle, sillä kirjoitettu on: "Minun on kosto, minä olen maksava, sanoo Herra".
12:20 Vaan "jos vihamiehelläsi on nälkä, ruoki häntä, jos hänellä on jano, juota häntä, sillä näin tehden sinä kokoat tulisia hiiliä hänen päänsä päälle".
12:21 Älä anna pahan itseäsi voittaa, vaan voita sinä paha hyvällä.

Näyttää kyllä siltä, että jakeessa 12:16 ei olisi niinkään kyse yksimielisyydestä, vaan samanmielisyydestä eli sympatiasta siten kuin edellisessä lauseessa on sanottu, siis iloitsemisesta iloitsevien kanssa ja itkemisestä itkevien kanssa. Kreikkalainen teksti kuuluu: "Hairein meta haironton kai klaisein meta klaionton; to auto eis allilous fronountes, mi ta ypsila fronountes …" Odotan paremmin kreikkaa taitavien kommentteja asiasta.

Yksimielisyys on tosin hyvä, mutta jos se olisi asetettu rauhan ehdoksi, oltaisiin jo aika kaukana evankeliumin totuuksista. Yksimielisyys edellyttäisi sitäkin, että olisimme aivan viisaita, niin viisaita, että kaikki pystyisivät tekemään oikeat johtopäätökset kaikesta. Ja sehän on huuhaata, josta jo samassa 12:16 jakeessa varoitetaan: "Älkää olko itse mielestänne viisaita".

Maailma ei tunne rauhaa. Se kun tehdään tunnustamalla Jeesuksen valta ja noudattamalla hänen käskyjään. Muunlaisia rauhansopimuksia ei pidä solmia, sillä kunniallinen ihminen ei tee sinulle pahaa, vaikka sinulla ei hänen kanssaan rauhansopimusta olisikaan. Ja toisaalta: kunniattoman ihmisen kanssa ei sopimusta kannata tehdä, sillä hän ei sitä pidä, mikäli hän luulee voivansa sen edullisesti rikkoa.


Takaisin sivulle
ALLILOUS

Takaisin Osmon kotisivulle