1. Pietarin kirje 1:22

Rakastakaa toisianne

##rakastakaa

Rakkaus alkaa oman sydämen puhdistamisella Totuudessa:

Puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa vilpittömään veljenrakkauteen ja rakastakaa toisianne hartaasti puhtaasta sydämestä. (1.Piet 1:22)

Pietarin neuvo on hyvä, mutta se on huonosti käännetty suomeen. Katsotaanpas, mitä KR-1992 sanoo:

Kun te totuudelle kuuliaisina olette puhdistautuneet elääksenne vilpittömässä, veljellisessä rakkaudessa, niin rakastakaa toisianne uskollisesti ja kaikesta sydämestänne. (1.Piet 1:22, KR-1992 mukaan)

Huh huh, se oli vielä kauempana alkuperäisestä tekstistä. Kreikkalaisen lähdetekstin ajatus siitä, että sielu (tas psihas imon) puhdistuu olemalla kuuliainen Totuudelle Hengessä (tis alitheias en pneumaton) on molemmissa käännöksissä sanottu epäselvästi. Mutta kun se tiedetään, selviää myös marssijärjestys: Totuuden (Jumalan) Henki (Pneuma) tuo katoamattoman Rakkauden katoavaisuuden maailmaan ja synnyttää uutta elämää, joka pysyy.

(1:22) Puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa vilpittömään veljenrakkauteen ja rakastakaa toisianne hartaasti puhtaasta sydämestä, (1:23) te, jotka olette uudestisyntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. (1:24) Sillä: "kaikki liha on kuin ruoho, ja kaikki sen kauneus kuin ruohon kukkanen; ruoho kuivuu, ja kukkanen varisee, (1:25) mutta Herran sana pysyy iankaikkisesti". Ja tämä on se sana, joka on teille ilosanomana julistettu. (2:1) Pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu, (2:2) ja halatkaa niinkuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen, (2:3) jos "olette maistaneet, että Herra on hyvä". (1.Piet 1:22-2:3)

Tekstissä on muutakin biologiselle ihmiselle vaikeasti ymmärrettävää asiaa, niinku tämä uudestisyntyminen Jumalan Hengestä. Lyhyesti sanottuna se on sitä, että biologisessa ihmisessä on ruumis ja sielu; kun taas Uudessa Ihmisessä on ruumis (soma), sielu (psihi) ja henki (pneuma). Henki on se komponentti, joka saadaan Jumalalta uskoontulon yhteydessä.

"Maistamisella" tarkoitetaan ensimmäisiä kokemuksia sellaisista tulevan maailmanajan voimista, jotka Pyhä Jumalan Henki vaikuttaa karismojen kautta. Ne tuntuvat aluksi yliluonnollisilta, mutta tämä tunne on väärä. Jumalan Hengen maailma on todellinen, mutta liha mätäneväinen.

Takaisin sivulle ALLILOUS