1. Pietari 5:5

Keskinäinen nöyryys

Pietari käskee sekä vanhimpia että nuorempia pukeutumaan keskinäiseen nöyryyteen, eikä syyttä. Keskinäinen nöyryys on jotakin aivan muuta, kuin tämän maailman tuntema nöyryys. Tämän maailman hallintorakenne on pyramidi, sotilaallinen, kirkollinen tai muu moniasteinen hierarkia, jonka jäsenet pokkuroivat päällikköjä. Kristillisessä seurakunnassa hierarkiaa ei ole olemassakaan. Pietarin mukaan kaikkien - sekä vanhempien että nuorempien - tulee pukeutua keskinäiseen nöyryyteen:

5:1 Vanhimpia teidän joukossanne minä siis kehoitan, minä, joka myös olen vanhin ja Kristuksen kärsimysten todistaja ja osallinen myös siihen kirkkauteen, joka vastedes on ilmestyvä:
5:2 kaitkaa teille uskottua Jumalan laumaa, ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti, Jumalan tahdon mukaan, ei häpeällisen voiton tähden, vaan sydämen halusta,
5:3 ei herroina halliten niitä, jotka ovat teidän osallenne tulleet, vaan ollen laumalle esikuvina,
5:4 niin te, ylipaimenen ilmestyessä, saatte kirkkauden kuihtumattoman seppeleen.
5:5 Samoin te, nuoremmat, olkaa vanhemmille alamaiset ja
pukeutukaa kaikki keskinäiseen nöyryyteen, sillä "Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon".
5:6 Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät korottaisi,
5:7 ja "heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen".

Pietarin sanoja ei ole kuunneltu. Pietari, joka nimenomaisesti varoittaa vanhimpia hallitsemasta herrojen lailla, on varmasti vihastuva kaikille, jotka esiintyvät "kirkkoherroina" ja häpäisevät paitsi Jumalan, myös Pietarin nimeä.

Jeesuksen neuvo lähimmille miehilleen on kirjattu muistiin Matteuksen evankeliumin luvussa 23:

23:8 Mutta te älkää antako kutsua itseänne rabbiksi, sillä yksi on teidän opettajanne, ja te olette kaikki veljiä.
23:9
Ja isäksenne älkää kutsuko ketään maan päällä, sillä yksi on teidän Isänne, hän, joka on taivaissa.
23:10
Älkääkä antako kutsua itseänne mestareiksi, sillä yksi on teidän mestarinne, Kristus.
23:11
Vaan joka teistä on suurin, se olkoon teidän palvelijanne.
23:12
Mutta joka itsensä ylentää, se alennetaan; ja joka itsensä alentaa, se ylennetään.

 

Takaisin sivulle ALLILOUS