Luukas 7 32

Oikukkaat kansanjohtajat

Kansa ja jopa halveksitut veronkerääjät tajusivat, että Johannes Kastaja oli Jumalan asialla. Mutta ne, joiden olisi pitänyt olla uskonnollisesti lukutaitoista väkeä, eivät suostuneet Jumalan neuvoon. Heille Johannes Kastajan tunnustaminen Jumalan mieheksi olisi ollut arvovaltatappio.

7:29 Ja kaikki kansa, joka häntä kuuli, publikaanitkin, tunnustivat Jumalan vanhurskaaksi ja antoivat kastaa itsensä Johanneksen kasteella.
7:30 Mutta fariseukset ja lainoppineet tekivät turhaksi Jumalan aivoituksen heitä kohtaan eivätkä ottaneet Johannekselta kastetta.
7:31
Mihin minä siis vertaan tämän sukupolven ihmiset, ja kenen kaltaisia he ovat?
7:32
He ovat lasten kaltaisia, jotka istuvat torilla ja huutavat toisilleen ja sanovat: 'Me soitimme teille huilua, ja te ette karkeloineet; me veisasimme itkuvirsiä, ja te ette itkeneet'.
7:33
Sillä Johannes Kastaja on tullut, ei syö leipää eikä juo viiniä, ja te sanotte: 'Hänessä on riivaaja'.
7:34
Ihmisen Poika on tullut, syö ja juo, ja te sanotte: 'Katso syömäriä ja viininjuojaa, publikaanien ja syntisten ystävää!'
7:35
Ja viisaus on kaikkien lastensa puolelta oikeaksi näytetty."

Uskonnolliset johtajat varmasti ymmärsivät, että Jeesus kritisoi heidän epäloogista ajatteluaan, eli juuri sitä, missä nämä johtajat luulivat olevansa parhaimmillaan. Kritiikkiä nämä herrat eivät sietäneet yhtään. Jeesuksen kritiikki ei vienyt heitä älylliseen remonttiin, vaan asenteiden kovenemiseen. Ja juuri siinä fariseukset ja kirjanoppineet tekivät suurimman virheensä.

Voidaan tietysti kysyä, olisiko Jeesus voinut vähän suostuttelevammalla puheella päästä parempiin tuloksiin, osaahan käärmeenlumoajakin pistää käärmeet tanssimaan. Käärmeenlumoajan ongelma on kuitenkin siinä, että kun soitto loppuu, ovat käärmeet taas entisellään.

Jeesus, sen enempää kuin Johanneskaan eivät menneet halpaan. Johannes kastoi ne, jotka tunnustivat syntinsä, mutta itseään "hyvinä ihmisinä" pitävät johtajat saivat vain ilmaisen neuvon. Dollareita hän ei kyykäärmeitten sikiöille jakanut; ei myöskään euroja niille, jotka heidän henkeään vainosivat. Matteus kertoo Johanneksen toimista:

3:7 Mutta nähdessään paljon fariseuksia ja saddukeuksia tulevan kasteelle hän sanoi heille: "Te kyykäärmeitten sikiöt, kuka on neuvonut teitä pakenemaan tulevaista vihaa?
3:8 Tehkää sentähden parannuksen soveliaita hedelmiä,
3:9 älkääkä luulko

 

Takaisin sivulle ALLILOUS