Rm 15:14

Yhteisö kasvattajana

Roomalaiskirje on täydellisin yhteenveto kristinuskon periaatteista, jota koskaan on esitetty. Siihen sisältyy melkein neljän sivun jakso, jossa käydään läpi Jumalan palvelemisen periaatteet ja tarkoitus. Jakson (kts. Rm 12:1-15:26) lopussa kirjoittaja kuitenkin sanoo, että pystyisittehän te itsekin tämän asian sanomaan, koska edellytykset - hyvyys ja tieto Pyhässä Hengessä - ovat olemassa.

Veljeni, minä kyllä olen varma teistä, että te jo ilmankin olette täynnä hyvyyttä ja kaikkinaista tietoa, niin että myös kykenette neuvomaan toinen toistanne. (Room 15:14).

Vähän anteeksipyydellen Paavali sitten jatkaakin, että kaikesta huolimatta hän on halunnut muistuttaa kirjeen saajia heille Hengen kautta jo ilmoitetuista asioista. Paavali varoo tarkkaan esiintymästä sellaisena opettajana, joka tietää asiat paremmin kuin Jumala itse. Ja jos Raamatun parhaan esityksen kirjoittaja on nöyrä, kuinka paljon enemmän tulee meidän olla nöyriä toisiamme kohtaan!

Kristillisen yhteisön kasvattavaa toimintaa sanotaan nouthesiaksi. Tekstissä käytetyn verbin "noutheteo" suomennos "neuvoa" ei kerro, että kysymys on sekä kasvatuksesta, että opetuksesta, ja siksi suomennos jää hataraksi. Onneksi koko asiaa ei tarvitse rakentaa yhden sanan varaan.

Jumala on Luoja. Hänen luomansa geenit toimivat eri tavalla erilaisissa kulttuuri ympäristöissä. Jumalattoman maailman väite siitä, että ei ihminen mitään geeneilleen voi, on väärä. Geenit toimivat eri lailla eri kulttuuriympäristössä. Ihminen on kyllä syntynyt maailmaan, jossa poikkeamat terveestä elämänmuodosta ovat tavallisia, mutta ihmisellä valinnan velvoite, sekä hyvän ja pahan tietämyksestä lankeavat vastuut. Ihmisellä ei ole oikeutta tehdä pahaa. Hänen on hallittava itsensä vastatakseen teoistaan Jumalan edessä.

Vaikka poikkeamat luomisjärjestyksestä ovat tavallisia, on luomakunta pääsääntöisesti looginen. Jos aurinko paistaa, lämpöä ja valoa tulee. Ihmisen tulee oppia nämä loogiset lainalaisuudet sekä noudattaa niitä. Ihminen ei voi kumota tai muuttaa ainuttakaan luonnonlakia.

Jumala on Rakkaus ja Totuus. Hänellä yksin on Elämä. Kaikki muu rakkaus, totuus ja elämä on suhteellista häneen. Jumala on ehyt, täydellinen. Hän ei poikkea Rakkaudesta eikä Totuudesta; Hän elää ajattomuudessa, hän on ikuinen. Omat lapsensa Jumala uudistaa niin, että meistäkin tulee ehyitä: rakastavaisia ilman vihaa ja huoruutta, täydellisiä totuudessa ilman valhetta ja vääryyttä. Hän uudistaa henkemme, eheyttää ajatusmaailmamme ja antaa kuolevaisen ruumiin tilalle uuden. Hän uudistaa kaikki.

Jumalan opetusvälineinä on koko maailma. Opettajana hän toimii itse. Etiikan perusteet hän asettaa paikalleen yhdellä lauseella: "Se, mitä te tahdotte, että ihmiset tekisivät teille, tehkää se heille, (Matt 7:12)".

Vanhan Testamentin ennakkoilmoituksissa Jeesukselle annettiin monta nimeä. Yksi näistä nimistä oli "Ihmeellinen neuvonantaja". Kun hän sitten astui Jaakobin huoneen eteen opettajana, hänen ensimmäinen sanansa oli:

Tehkää parannus (metanoiete - muuttukaa mieleltänne), sillä Taivasten Valtakunta on tullut lähelle. (Matt 4:17).

Sama sanoman hän jätti seuraajilleen. Viimeisiksi sanoikseen, juuri ennen ottoa ylös Taivaisiin Jeesus Kristus sanoi:

Niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista, ja että parannusta (metanoia, mielenmuutos) syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista. Te olette tämän todistajat. Ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun Isäni on luvannut; mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta. (Kts. Luuk 24:46-49).

Ne, jotka ottavat vastaan Jeesuksen, saavat Pyhän Hengen. Pyhä Henki on yhteyshenkilö Isän ja lapsen välillä. Pyhä Henki johdattaa uskovaa kaikkeen totuuteen - hän pystyy erottamaan hyvän ja pahan monimutkaistenkin hämäysyritysten viidakosta. Pyhässä Hengessä saadaan myös karismat seurakunnan rakentamiseksi.


Pyhä Henki tekee ihmissyöjästä Uuden Ihmisen. Uusi ihminen toimii eri lailla, kuin vanha. Me syötämme muita, ja joskus niin tarkkaan, ettei itselle jää syötävää. Se on tarkoituskin: silloin me tulemme tuntemaan, että Jumala ruokkii taivaan linnut, ja vielä varmemmin omat lapsensa. Mutta viholliselle Jumalan ruoka ei kelpaakaan. Siksi seurakunta on pitänyt erottaa maailmasta. Seurakunta onkin vaihtoehtoinen yhteisö, mutta ainut, jolla on Jumalan takeet valoisasta tulevaisuudesta.

Takaisin sivulle ALLILOUS