Luukas 24 17

Tapahtumat ja niiden merkitys

Vaikka Jerusalemin tapahtumat olivat kaikkien tiedossa, niiden merkitystä eivät opetuslapsetkaan ymmärtäneet. Jerusalemista Emmakseen kävelevät kaksi opetuslasta pystyivät kertomaan joukkoonsa tuntemattomana liittyneelle Jeesukselle vain se, mikä kuuluu tavalliseen uutisaineistoon:

24:17 Ja hän sanoi heille: "Mistä te siinä kävellessänne puhutte keskenänne?" Niin he seisahtuivat murheellisina muodoltansa.
24:18 Ja toinen heistä, nimeltä Kleopas, vastasi ja sanoi hänelle: "Oletko sinä ainoa muukalainen Jerusalemissa, joka et tiedä, mitä siellä näinä päivinä on tapahtunut?"
24:19 Hän sanoi heille:
"Mitä?" Niin he sanoivat hänelle: "Sitä, mikä tapahtui Jeesukselle, Nasaretilaiselle, joka oli profeetta, voimallinen teossa ja sanassa Jumalan ja kaiken kansan edessä,
24:20 kuinka meidän ylipappimme ja hallitusmiehemme antoivat hänet tuomittavaksi kuolemaan ja ristiinnaulitsivat hänet.
24:21 Mutta me toivoimme hänen olevan sen, joka oli lunastava Israelin. Ja onhan kaiken tämän lisäksi nyt jo kolmas päivä siitä, kuin nämä tapahtuivat.
24:22 Ovatpa vielä muutamat naiset joukostamme saattaneet meidät hämmästyksiin. He kävivät aamulla varhain haudalla
24:23 eivätkä löytäneet hänen ruumistaan, ja tulivat ja sanoivat myös nähneensä enkelinäyn, ja enkelit olivat sanoneet hänen elävän.
24:24 Ja muutamat niistä, jotka olivat meidän kanssamme, menivät haudalle ja havaitsivat niin olevan, kuin naiset olivat sanoneet; mutta häntä he eivät nähneet."

Uutiset kuultuaan Jeesus, edelleen opetuslapsille tuntemattomana esiintyen, esittää tapahtumien merkityksen puheessa, jonka sisällöstä Luukas kertoo vain pari ensimmäistä lausetta ja kuittaa loput yhteenvedolla: " Ja hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista, ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu".

Sitä puhetta minäkin haluan kuunnella.

Osmo Pöysti

Takaisin sivulle ALLILOUS