Apt 19 38

Mellakka Efesossa

Paavalin ja kumppanit olivat puheillaan häirinneet efesolaisten uskonnollisia tunteita niin, että kaupunki oli kuohuksissa. Roomalaisen vallan edustaja puuttui asiaan ja sai babylonialaisen kultin harrastajat rauhoittumaan:

19:35 Mutta kun kaupungin kansleri oli saanut kansan rauhoittumaan, sanoi hän: "Efeson miehet, onko ketään, joka ei tiedä, että efesolaisten kaupunki on suuren Artemiin temppelin ja hänen taivaasta pudonneen kuvansa vaalija?
19:36 Koska ei kukaan voi tätä kieltää, tulee teidän siis pysyä rauhallisina eikä tehdä mitään harkitsematonta.
19:37 Te olette kuitenkin tuoneet tänne nämä miehet, jotka eivät ole temppelin ryöstäjiä eivätkä ole meidän jumalatartamme pilkanneet.
19:38 Jos siis Demetriuksella ja hänen ammattiveljillänsä on riita-asiaa jotakuta vastaan, niin pidetäänhän oikeudenistuntoja ja onhan käskynhaltijoita;
vetäkööt toisensa oikeuteen.
19:39 Ja jos teillä on vielä jotakin muuta vaadittavaa, niin ratkaistakoon asia laillisessa kansankokouksessa.
19:40 Sillä tämänpäiväisen tapahtuman tähden me olemme vaarassa joutua syytteeseen jopa kapinasta, vaikkei mitään aihetta olekaan; ja silloin me emme voi vastata tästä mellakasta." Näin puhuen hän sai kokouksen hajaantumaan.

Myöhemmin, kun kirkko pääsi valtaan Efesossa, Artemiin kultti muuttui Marian palvonnaksi. Silloin vallanpitäjät eivät enää hillinneet massojen riehuntaa, vaan käyttivät sitä hyväkseen kristinuskon kukistamiseksi. Mutta tässä uudessa tilanteessa babylonialainen kultti esiintyikin jo marianpalvonnan nimellä.

 

Takaisin sivulle ALLILOUS