1. Tess 4:18

"Lohduttakaa toisianne"

Rakkaus ilmenee monin eri tavoin - tilanteesta riippuen. Murheellinen tarvitsee lohdutusta, ja murheen laatu sanelee lohdutuksen laadun. Tessalonikalaiskirjeen kirjoittajilla oli sana Kristuksen ylösnousemuksesta ja ylösnousemuksen voima. Niiden turvin he kirjoittivat uskoville:

Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. (1.Tess 4:18)

Poliitikot ja tieteiskirjailijat lupailevat maanpäällistä paratiisia kannattajilleen. Jeesus ei lupaa, ja vaikka lupaisikin, myös tämä hetki on elettävä. Ja tämä hetki on monien murheiden näyttämö. Monet surevat niitä, jotka päättävät päivänsä murheiden keskellä.

Thessalonikin kreikkalaiset kristityt olivat joutuneet kokemaan vainoa samaan tapaan kuin juutalaiset uskovat omilta maanmiehiltään jo silloin, kun Uuden Testamentin kirjoittaminen vielä oli kesken. Uskovia askarrutti kysymys siitä, miten tässä oikein lopulta käy. Heille heidän hengelliset vanhempansa vastaavat näin:

4:13 Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka poisnukkuneiden on, ettette murehtisi niinkuin muut, joilla ei toivoa ole.
4:14 Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan.
4:15 Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet.
4:16 Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;
4:17 sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.
4:18 Niin
lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla.

Takaisin sivulle ALLILOUS