Gal 5:17

Liha himoitsee Henkeä vastaan

Galatalaiskirjeen viidennessä luvussa sana allilous esiintyy neljä kertaa, jakeissa 13, 15 ja 17. Kun kirjoittaja ensin on kehottanut veljiä palvelemaan toisiaan rakkaudessa ja rajoittamaan keskinäistä ahdistelua, hän antaa yleisen neuvon: Vaeltakaa Hengessä.

5:13 Te olette näet kutsutut vapauteen, veljet; älkää vain salliko vapauden olla yllykkeeksi lihalle, vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa.
5:14 Sillä kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa, tässä: "Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi".
5:15 Mutta jos te purette ja syötte toisianne, katsokaa, ettette toinen toistanne perin hävitä.
5:16 Minä sanon: vaeltakaa Hengessä, niin ette lihan himoa täytä.
5:17
Sillä liha himoitsee Henkeä vastaan, ja Henki lihaa vastaan; nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte.
5:18 Mutta jos te olette Hengen kuljetettavina, niin ette ole lain alla.

Nykyaikaisen rasismin isä Charles Darwin esitti kirjassa "Lajien synty luonnollisen valinnan kautta; eli suosittujen rotujen säilyminen elämän taistelussa" vuonna 1859 näistä lihan ja Hengen haikailuista toisiaan vastaan seuraavan muunnelman:

Mies, joka on vailla varmistettua ja tämänhetkistä uskoa persoonallisen Jumalan olemassaoloon tai uskoa tulevan rangaistuksen ja palkkion olemassaoloon, voi pitää elämänsä johtosääntönä vain niiden vaikuttimien ja vaistojen noudattamista, mitkä ovat voimakkaimpia tai näyttävät hänestä edullisimmilta.

Darwinin esitys on harhaanjohtava. Darwin, vaikka olikin Cambridgen yliopiston teologian opiskelija, ei ymmärtänyt, että usko Jumalaan on uskoa siihen, että Jumalan tahdon tie on edullisinta. Vaistojen tai muun alhaisen elimen antama kiihoke voi tosin saada jonkun muun johtosäännön näyttämään edullisemmalta kuin vaeltaminen Jumalan lasten kirkkauden vapaudessa, mutta vaistojen maailmasta nouseva tunne ei ole rationaalinen, tai "ehyt", kuten Raamattu asian ilmaisee. Vaistojen maailmassa halut ja toiveet ovat ristiriitaisia. Sama mies haluaa sekä onnellista perhe-elämää, että naapurin vaimoa. Jos hän haluaa elää ristiriidatonta elämää, hänen on torjuttava Totuuden, Rakkauden ja Elämän vastaiset motiivit.

Raamatun kielenkäytössä liha tarkoittaa koko langennutta ihmissukua, siis melkein samaa kuin "kosmos", maailma. Sen ruhtinas on jo tuomittu, vaikka maailma vielä pyrkiikin yhdentymään tuomitun ruhtinaan ympärille:

Nyt käy tuomio tämän maailman ylitse, nyt tämän maailman ruhtinas pitää heitettämän ulos.

(Jeesuksen ehtoollispuheesta, Joh. 12:31)

Yhdentyvässä maailmassa Jumalan kansalla on Puolustaja:

Teille on hyväksi, että minä menen pois. Sillä ellen minä mene pois, ei Puolustaja tule teidän tykönne, mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän. Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion, - synnin, koska he eivät usko minuun, - vanhurskauden, koska minä menen isän tykö, ettekä te enää minua näe, ja - tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu.

(Jeesus Getsemanessa, Joh. 16:7-11).

Sisäiset ristiriitasi haittaavat Puolustajan työskentelyä puolestasi. Hän ei tuo sinua pois Sodomasta väkivalloin. Sinun on itse päätettävä, noudatatko Johanneksen ohjetta:

Älkää rakastako maailmaa älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin Isän rakkaus ei ole hänessä. Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korska, se ei ole Isästä, vaan maailmasta.

(Johanneksen 1.kirje, 2:16).

Kolossan uskovat saivat saman neuvon, mutta eri muodossa:

Kuolettakaa siis maalliset jäsenenne: haureus, saastaisuus, kiihko, paha himo ja ahneus, joka on epäjumalanpalvelusta; sillä niiden tähden tulee Jumalan viha.

(Paavalin kirjeestä kolossalaisille, Kol 3:5-6).

Sodoman tuomio oli pienoisnäytös lopullisesta tuomiosta:

Ja maailma katoaa ja sen himo, mutta joka tekee Jumalan tahdon, se pysyy iankaikkisesti.

(Johanneksen 1.kirje, 2:17).

Pyhä Jumalan Henki varoittaa maailmaa tuomiosta, mutta omaa kansaansa Jumala johdattaa.

Jumalan lapsi kuulee Jumalan puheen. Pyhä Henki ohjaa hänet kaikkeen totuuteen ja johdattaa häntä vaeltamaan Jumalan ennalta valmistamissa teoissa. Kun Jumala antaa tehtävän, se toteutuu. Haaveet ehyestä elämästä toteutuvat.

 

Takaisin sivulle ALLILOUS