1 Joh 3:11

Jumalan lapset

Jokaisella kuninkaalla on lakinsa, niin myös Jeesuksella. Jeesuksen lain rikkomista sanotaan synniksi. Jeesuksen laki on yksinkertainen: Rakasta veljeäsi kuin itseäsi ja rakasta vihollistasi.

Oikeudenmukaisuus on rakkauden alaraja. Rakkauden ylittämätön maksimi on Jeesuksen kuolema ristillä, viattomana syntisten puolesta, omasta vapaasta tahdostaan, jumalanpilkasta tuomittuna, poliittisten ja uskonnollisten johtajien ja heidän pyöveleittensä käsiin.

Oikeudenmukaisuuden ja rakkauden maksimin välinen vyöhyke on vielä laaja. Kun vain synti kielletään, voi Johannes sanoa seuraavaa, vaikka jo sekin panee useimmat ihmiset kiristelemään hampaitaan:

3:9 Ei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä; eikä hän saata syntiä tehdä, sillä hän on Jumalasta syntynyt.
3:10 Siitä käy ilmi, ketkä ovat Jumalan lapsia ja ketkä perkeleen lapsia. Kuka ikinä ei tee vanhurskautta, hän ei ole Jumalasta, ei myöskään se, joka ei veljeänsä rakasta.
3:11 Sillä tämä on se sanoma, jonka te olette alusta asti kuulleet, että
meidän tulee rakastaa toinen toistamme
3:12 eikä olla Kainin kaltaisia, joka oli pahasta ja tappoi veljensä. Ja minkätähden hän tappoi hänet? Sentähden, että hänen tekonsa olivat pahat, mutta hänen veljensä teot vanhurskaat.
3:13 Älkää ihmetelkö, veljeni, jos maailma teitä vihaa.
3:14 Me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään, sillä me rakastamme veljiä. Joka ei rakasta, pysyy kuolemassa.

Takaisin sivulle ALLILOUS