Gal 5:13 -15 -17

Laki, Henki ja vapaus

Ihminen tekisi mielellään hyvää, mutta useimmiten "hyvän" tekeminen näyttää epäedulliselta, oman edun vastaiselta. Onko asia todella niin?

5:13 Te olette näet kutsutut vapauteen, veljet; älkää vain salliko vapauden olla yllykkeeksi lihalle, vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa.
5:14 Sillä kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa, tässä: "Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi".
5:15
Mutta jos te purette ja syötte toisianne, katsokaa, ettette toinen toistanne perin hävitä.
5:16 Minä sanon: vaeltakaa Hengessä, niin ette lihan himoa täytä.
5:17 Sillä liha himoitsee Henkeä vastaan, ja Henki lihaa vastaan;
nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte.
5:18 Mutta jos te olette Hengen kuljetettavina, niin ette ole lain alla.

Lain voima on rangaistuksessa, mutta Henki vaikuttaa rakkautta. Ristiriita on ilmeinen.

Takaisin sivulle ALLILOUS