Apt 2 7

Kieltensekoitus päättyy

Vain viisikymmentä päivää oli kulunut Jeesuksen tappamisesta, ja kun Jerusalem joutui taas kuohuksiin. Nyt Jumala tuli kaupunkiin, täytti Jeesuksen opetuslasten sydämet, ja ympäri maailmaa juhliin tulleet ihmiset kuulivat puhetta, jota Jeesuksen opetuslasten "kaiken järjen" mukaan ei pitänyt osata.

Ja he hämmästyivät ja ihmettelivät sanoen (legontes pros allilous - sanoen toinen toisilleen): "Katso, eivätkö nämä kaikki, jotka puhuvat, ole galilealaisia? (Apostolien teot 2:7).

Kun Jumala hajoitti Baabelin yhtenäiskulttuurin, kielet sekoitettiin. Helluntaina, viisikymmentä päivää Jeesuksen uhrautuvan kuoleman jälkeen, Jumala perusti uuden, yleismaailmallisen yhteisön, ja antoi sille kielen, jolla julistaa Jumalan sanaa:

2:4 Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi.
2:5 Ja Jerusalemissa asui juutalaisia, jumalaapelkääväisiä miehiä, kaikkinaisista kansoista, mitä taivaan alla on.
2:6 Ja kun tämä ääni kuului, niin kokoontui paljon kansaa; ja he tulivat ymmälle, sillä kukin kuuli heidän puhuvan hänen omaa kieltänsä.
2:7 J
a he hämmästyivät ja ihmettelivät sanoen: "Katso, eivätkö nämä kaikki, jotka puhuvat, ole galilealaisia?
2:8 Kuinka me sitten kuulemme kukin sen maan kieltä, jossa olemme syntyneet?
2:9 Me parttilaiset ja meedialaiset ja eelamilaiset ja me, jotka asumme Mesopotamiassa, Juudeassa ja Kappadokiassa, Pontossa ja Aasiassa,
2:10 Frygiassa ja Pamfyliassa, Egyptissä ja Kyrenen puoleisen Liibyan alueilla, ja täällä oleskelevat roomalaiset, juutalaiset ja käännynnäiset,
2:11 kreetalaiset ja arabialaiset, me kuulemme kukin heidän puhuvan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja."
2:12 Ja he olivat kaikki hämmästyksissään eivätkä tienneet, mitä ajatella, ja sanoivat toinen toisellensa: "Mitä tämä mahtaakaan olla?"
2:13 Mutta toiset pilkkasivat heitä ja sanoivat: "He ovat täynnä makeata viiniä".

Kieltensekoituksen päättyminen ilmoitti uuden, globaalin kansan synnystä. Jumala oli perustanut Kristuksen perustalle vaihtoehtoisen, kaikista kielistä, kansanheimoista ja sukukunnista koostuvan internationaalisen kansan.

 

Takaisin sivulle ALLILOUS