1.Tessalonikalaiskirje 3:12

Enemmän ja runsaammin

Tessalonikalaiskirjeessä ilmaistu toivomus koskee meitä kaikkia Jeesuksen seuraajia:

"Herra antakoon teille yhä enemmän ja runsaammin rakkautta toisianne kohtaan" (kts. 1.Tess 3:12)

Pankissa sovelletaan Mooseksen lakia "silmä silmästä ja huntti huntista". Se on oikeudenmukaisuutta. Pankki ei rakasta, mutta ei se tee - tai ei sen ainakaan pitäisi tehdä vääryyttäkään. Ei sen enempää lainaajalle kuin lainan antajallekaan. Mutta jos pankki antaisi satasesta kaksisataa, se tuntuisi ehkä alussa hienolta, mutta se herättäisi kysymyksen: Onkohan tämä oikein? Ja todennäköisesti se olisi väärin, sillä, sen toisen huntin joutuisi kuitenkin joku maksamaan.

Pankki - esimerkkinä oikeudenmukaisuudesta - olkoon tässä symbolina rakkauden nollatasosta. Nollatason alapuolella ovat ne, jotka riistävät mummoja, ja tekevät muuta pahaa. Nollatason yläpuolinen teko on sellainen, jonka vaikutukset tekijä maksaa itse vapaaehtoisesti auttaakseen jotakin toista ihmistä.

Rakkaus on ennen kaikkea puhdasta. Rakkautta ei voida erottaa totuudesta. Rakkaus on pyhä, ehjä, sekoittamaton, nuhteeton ja täydellinen:


Ja teille Herra antakoon
yhä enemmän ja runsaammin rakkautta toisianne kohtaan ja kaikkia kohtaan, niinkuin meilläkin on teitä kohtaan, vahvistaaksensa teidän sydämenne nuhteettomiksi pyhyydessä meidän Jumalamme ja Isämme edessä, meidän Herramme Jeesuksen tulemuksessa, kun hän tulee kaikkien pyhiensä kanssa. (1.Tess 3:12-13).

Rakkaus ylittää aina kaikki oikeudenmukaisuuden vaatimukset. Rakkaus ei tee mitään pahaa edes kolmannelle osapuolelle. Siten rakkaus on jo lähtökohdiltaan eri asia kuin esimerkiksi poliitikkojen rahanjako ja sivullisilla maksattamat "palvelut". On vaarallista mennä muuttamaan Mooseksen lakia. Mutta poliitikot suorastaan mässäilevät tekemällä lakeja, joiden varjossa he siirtävät ikänsä kovaa työtä uurastaneen mummon rahat punkuille ja tovereille. Ja sitten sanovat mummolle, että jospa sinä jaksaisit vielä jonkun vuoden uurastaa, että saataisiin nämä ulkomaiseen sijoitusyhtiöön siirretyt eläkerahastot kasvamaan. Poliitikkojen hyväntekeväisyys on aina riistoa.

Rakkauden absoluuttinen maksimi on Jeesus, joka antoi henkensä lunastettujen edestä. Teollaan Jeesus ei etsinyt omaa etuaan, vaan meidän. Jos hän olisi rakastanut vain niitä, jotka olivat hyviä ja virheettömiä, hänen ei olisi tarvinnut kärsiä meidän syntiemme sovitukseksi mitään. Mutta hän rakasti meitä, jotka ilman Jumalan rakkautta olemme ansainneet tuomion.

Rakkaus tulee Herralta, sillä hän on Rakkaus. Se rakkaus, joka meillä on itsellämme, ei kelpaa, sillä se on itserakkautta, halua omien toiveiden täyttämiseen. Itserakkauden kohteen etua itserakkaus ajaa vain silloin, kun se on ihmiselle itselleen mieleen. Venäläinen kirjailija Sergei Ivanov kirjoittaa puoluesihteeristä, joka halusi tehdä hyvää. Puoluesihteeri jopa rakasti kansaa, mutta hänen rakkautensa aiheutti kansalle vain kärsimyksiä. Samaa kirjoitti Asian Outreach -järjestön pääsihteeri Kaufmann Mao Ze Dongista. Mutta nämä ovatkin ainoat henkilöt, jotka tietämäni mukaan ovat koskaan huomanneet, että rakkaus ei tuota iloa eikä ole hyväksi kohteelleen, jollei se ole sitä rakkautta, joka on lähtöisin Jumalasta.

Käskyn päämäärä on rakkaus. Huomaa, että riisto ja epärehellinen hyväksikäyttö eivät sovi yhteen rakkauden kanssa:

4:2 Tiedättehän, mitkä käskyt me olemme Herran Jeesuksen kautta teille antaneet.
4:3 Sillä tämä on Jumalan tahto, teidän pyhityksenne, että kartatte haureutta,
4:4 että kukin teistä tietää ottaa oman vaimon pyhyydessä ja kunniassa,
4:5 ei himon kiihkossa niinkuin pakanat, jotka eivät Jumalaa tunne;
4:6 ettei kukaan sorra veljeänsä eikä tuota hänelle vahinkoa missään asiassa, sillä Herra on kaiken tämän kostaja, niinkuin myös ennen olemme teille sanoneet ja todistaneet.
4:7 Sillä ei Jumala ole kutsunut meitä saastaisuuteen, vaan pyhitykseen.
4:8 Sentähden, joka nämä hylkää, ei hylkää ihmistä, vaan Jumalan, joka myös antaa Pyhän Henkensä teihin.

(1.Tess 4:2-8).

Samassa kirjeessä on esitetty myös kirjoittajien oma asenne. Kuinka paljon eroaakaan se uskonnollisen virkamiehen tai poliitikon asenteesta!

Kuinka voimmekaan kyllin kiittää Jumalaa teidän tähtenne kaikesta siitä ilosta, mikä meillä teistä on Jumalamme edessä! Öin ja päivin me mitä hartaimmin rukoilemme saadaksemme nähdä teidän kasvonne ja täyttää sen, mitä teidän uskostanne puuttuu. Mutta hän itse, meidän Jumalamme ja Isämme, ja meidän Herramme Jeesus ohjatkoon meidän tiemme teidän tykönne. (1.Tess 3:9-11).

Takaisin sivulle ALLILOUS