Rm 15:7

Hoivakoteja joka puolella

Hyväksytyksi tulemisen tarve on yksi ihmisen perustarpeista. Ottamalla vastaan uskovan, me otamme vastaan Jumalan:

15:7 Hoivatkaa (oik.: proslamvaneste, ottakaa vastaan) sentähden toinen toistanne, niin kuin Kristuskin on teidät hoivaansa ottanut (proseláveto, on ottanut vastaan) Jumalan kunniaksi.

Ottaessamme vastaan veljen, me emme ota vastaan kaikkea, mitä hän tuo mukanaan. Riittää, jos hän tunnustaa Jeesuksen Herrakseen. Suun tunnustuksella "Jeesus on Herra" ja sydämen uskolla astutaan sisään Jumalan valtakuntaan, ja myös uskovien koteihin. Jos nämä ovat, ovat muut asiat hoidettavissa, mikäli taitoa löytyy.

Hoitajan pätevyysvaatimukset ovat samat, kuin hoidettavan. Molempien tulee olla nollarajan yläpuolella. Jos jompikumpi jää nollarajan alapuolelle, on aloitettava evankeliumista, seitsemänkohtaisesta ohjeesta siitä, miten päästään sisälle Jumalan valtakuntaan. Ilman suun tunnustusta ja sydämen uskoa Jumalaan kaikki päättyy surkeasti, onnistuipa jonkun yksittäisen seikan hoito kuinka hyvin tahansa. (Ei ole mitään hyötyä hyvästä taisteluhelikopterista, jos sota kuitenkin hävitään).

Kristillisessä yhteisössä jokainen sen jäsen on sekä kasvatettava, että kasvattaja. Veljen hyväksyminen Jumalan hengestä syntyneeksi Jumalan lapseksi on alku veljesyhteydelle. Veli on otettava vastaan, ennen kuin sitä "hoivaamista", josta epämääräinen käännös edellä puhuu, voi edes ajatellakaan.

15:4 Sillä kaikki, mikä ennen on kirjoitettu, on kirjoitettu meille opiksi, että meillä kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo.
15:5 Mutta kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala suokoon teille, että olisitte
yksimieliset keskenänne, Kristuksen Jeesuksen mielen mukaan,
15:6 niin että te yksimielisesti ja yhdestä suusta ylistäisitte Jumalaa ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen isää.

15:7 Hoivatkaa (lue: Ottakaa vastaan) sentähden toinen toistanne, niinkuin Kristuskin on teidät hoivaansa ottanut (lue: vastaan ottanut, hyväksynyt) Jumalan kunniaksi.
15:8 Sillä minä sanon, että Kristus on tullut ympärileikattujen palvelijaksi Jumalan totuuden tähden, vahvistaaksensa isille annetut lupaukset,
15:9 mutta että pakanat laupeuden tähden ovat ylistäneet Jumalaa, niinkuin kirjoitettu on: "Sentähden minä ylistän sinua pakanain seassa ja veisaan kiitosta sinun nimellesi".

Hyväksytyksi tulemista ei tule hakea millä hinnalla tahansa. Vain Kristuksessa hyväksytyt voivat olla veljiä keskenään Jumalan lasten kirkkauden vapaudessa. Kun yksimielisyys ja keskinäinen rakkaus on turvattu, on ilon vuoro:


15:10 Ja vielä on sanottu: "Riemuitkaa, te pakanat, hänen kansansa kanssa".
15:11 Ja taas: "Kiittäkää Herraa, kaikki pakanat, ja ylistäkööt häntä kaikki kansat".
15:12 Ja myös Esaias sanoo: "On tuleva Iisain juurivesa, hän, joka nousee hallitsemaan pakanoita; häneen pakanat panevat toivonsa".
15:13 Mutta toivon Jumala täyttäköön teidät kaikella ilolla ja rauhalla uskossa, niin että teillä olisi runsas toivo Pyhän Hengen voiman kautta.

Takaisin sivulle ALLILOUS