1.Kor 11:33

Muisto- ja yhteysateria

Ensimmäisen korinttolaiskirjeen jaksossa 11:17-34 käsitellään muisto- ja yhteysateriaa. Tässä jaksossa sana allilous esiintyy jakeessa 11:33:

Veljeni, kun kokoonnutte aterioimaan, odottakaa toisianne.

Muistoateriaa koskeva jakso alkaa vähän riitaisissa merkeissä, sillä edellä on juuri käsitelty perheiden sisällä niin usein käytyä kiistaa vallanjaosta ja sen merkeistä. Jos kotona ei ole sovittu asioista, niin tässä nyt näyttää vähän siltä, että sama tapa on tuotu mukaan myös Jeesuksen muisto- ja yhteysateriaksi tarkoitettuihin yhteisiin juhlahetkiin. Paavali neuvoo seurakuntaa näin:

Mutta tätä käskiessäni en kiitä sitä, että kokoontumisenne ei tee teitä paremmiksi, vaan pahemmiksi. Sillä ensiksikin olen kuullut, että kun kokoonnutte seurakunnankokoukseen, teillä on riitaisuuksia keskenänne, ja osittain sen uskonkin. Täytyyhän teidän keskuudessanne olla puolueitakin, että kävisi ilmi, ketkä teistä kestävät koetuksen. Kun te näin kokoonnutte yhteen, niin ei se ole Herran aterian nauttimista, sillä syömään ruvettaessa kukin rientää ottamaan eteensä omat ruokansa, ja niin toinen on nälissään ja toinen juovuksissa. Eikö teillä sitten ole muita huoneita, niissä syödäksenne ja juodaksenne? Vai halveksitteko Jumalan seurakuntaa ja tahdotteko häväistä niitä, joilla ei mitään ole? Mitä minun on teille sanominen? Onko minun teitä kiittäminen? Tässä kohden en kiitä. Sillä minä olen saanut Herralta sen, minkä myös olen teille tiedoksi antanut, että Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti, mursi ja sanoi: "Tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan; tehkää tämä minun muistokseni". Samoin hän otti myös maljan aterian jälkeen ja sanoi: "Tämä malja on uusi liitto minun veressäni; niin usein kuin te juotte, tehkää se minun muistokseni". Sillä niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa, siihen asti kuin hän tulee. Sentähden, joka kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljan, hän on oleva vikapää Herran ruumiiseen ja vereen. Koetelkoon siis ihminen itseänsä, ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta; sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo tuomioksensa. Sentähden onkin teidän joukossanne paljon heikkoja ja sairaita, ja moni on nukkunut pois. Mutta jos me tutkisimme itseämme, ei meitä tuomittaisi; mutta kun meitä tuomitaan, niin se on meille Herran kuritusta, ettei meitä maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi. Sentähden, veljeni, kun kokoonnutte aterioimaan, odottakaa toisianne. Jos kenellä on nälkä, syököön kotonaan, ettette kokoontuisi tuomioksenne. Muista seikoista minä säädän, sitten kuin tulen.

On vaikea kuvitella, että nykyaikana seurakunnan väki istuisi ehtoollisaterialla mässäilemässä, toiset juovuksissa ja toiset nälissään. Johan siitä poru nousisi. Mutta kuitenkin tämä Paavalin moittima Korintton seurakunnan käytäntö oli lähempänä todellista muisto- ja yhteysateriaa, kuin monet nykyiset muunnoksensa. Oikeastaan tämä korinttolaiskirjeen pätkä onkin hyvä pitää mielessä siksi, ettei yhteisistä ateriahetkistä, joissa ehtoollista nautitaan, jotkut hurskastelijat tekisi liian kaavamaisia ja jäykkiä. Viiniä ja syömistä ei illallisella voi kieltää, selvähän se on. Ja muistelkaapas Michelangelon taulua "Viimeinen ehtoollinen". Eikö siinäkin opetuslapset ole kuvattu pöydän ääressä puolittain maakuuasennossa, siis aivan tarkkaan niin, kuin Raamatun kreikkalainen teksti ja myös venäläinen vuoden 1876 käännös asian ilmaisevat.

Ehtoollisaterian juhlallisen osan aikana nautitaan leipä ja viini. Juhlalliseen osaan voivat osallistua vain Uuden Liiton jäsenet, sillä ehtoollisen asettaja, Jeesus sanoi sen olevan "Uusi Liitto minun veressäni". Ikärajaa ehtoollisella ei ole; myös uskovan vanhemman lapset voivat ottaa osaa Liiton Ateriaan.

Ihminen voi tulla Uuden Liiton jäseneksi tunnustamalla Jeesuksen herruus ihmisten edessä ja ottamalla kaste hänen nimeensä. Kun Jumala vakuuttuu uskosi aitoudesta, Pyhä Jumalan Henki täyttää sinut. Se tapahtuu tavallisesti niin, että Jumala lähettää luoksesi palvelijansa, joka rukoilee sinun puolestasi, ja sinä saat Pyhän Hengen karismat. On myös tapauksia, joissa uskovat ovat täyttyneet Pyhästä Hengestä yksinään tai joukkona, ilman ennakkovaroitusta. Senkaltaiset Pyhän Hengen vuodatukset ovat usein olleet alkuna suurille herätyksille.

Ehtoollisateria ei paljon poikkea tavallisesta ateriasta muuten kuin juhlallisen osansa puolesta. Jokainen perheenpää voi sen järjestää kodissaan ja tarvittaessa myös muualla. Mutta tällöin on huolehdittava, että kukaan ei tule syrjityksi: kaikille paikkakunnan uskoville ovien on oltava auki yhtä varmasti, kuin ne ovat ei-uskoville kiinni.

Takaisin sivulle ALLILOUS