Ef 5 21

Assosiaatio - vapaus ja rakkauden velvoitteet

Raamattu on täydellinen elämänkatsomustiedon ohjekirja, ja ainut lajissaan. Mutta sellaisenaankaan kirja ei pelasta, vaan Jeesus. Mutta vaikka kirja ei pelasta, se antaa kuitenkin ne ohjeet, joiden varassa on mahdollista viisastua - tutkia, mikä on Jumalan tahto.

5:15 Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte: ei niinkuin tyhmät, vaan niinkuin viisaat,
5:16 ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on paha.
5:17 Älkää sentähden olko mielettömät, vaan ymmärtäkää, mikä Herran tahto on.
5:18 Älkääkä juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno, vaan täyttykää Hengellä,
5:19 puhuen keskenänne psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten ja laulaen sydämessänne Herralle,
5:20 kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.
5:21 Ja
olkaa toinen toisellenne alamaiset Kristuksen pelossa.

Kristillinen yhteisö on assosiaatio. Sillä ei ole hierarkiaa, eikä sotilasarvojen tapaisia hallintopyramideja. Sillä ei ole myöskään edustuksellista demokratiaa. Jokainen yksilö säilyttää vapautensa, mutta on kutsuttu rakkauden tähden palvelemaan Jumalaa, uskovia ja julistamaan syntien anteeksiantoa ja Jumalan valtakuntaa sekä tekemään hyvää biologisille ihmisille.

Jeesuksen sanojen mukaan se, mitä me olemme tehneet hänen vähimmille veljilleen, sen me olemme tehneet Hänelle itselleen. Ajatuskuvio ei ole ajatusleikki, vaan seurausta siitä, että Jeesus lupasi aikalaisilleen tulla takaisin niin, että nämä näkisivät hänet, mutta maailma ei. Kun opetuslapset saivat Pyhän Hengen, he ymmärsivät muutamia viikkoja aiemmin kuulemansa puheen. He näkivät Jeesuksen Pyhän Hengen täyttämissä veljissään ja sisarissaan. Jos sinä olet ymmärtänyt, että Jeesus asuu kaikkien niiden sydämissä, jotka tunnustavat Jeesuksen Kristuksen lihaan tulleeksi Jumalan pojaksi, sinulla on ainakin teoreettinen mahdollisuus olla alamainen Jumalalle, joka vaatii sinua olemaan alamainen usein niin surkealle oloiselle veljelle. Käyttäessäni sanaa surkean oloinen veli haluan muistuttaa, että Jumala riisui Moosekselta kaikki vallan merkit ja kaiken ylpeyden, ennen kuin hän otti Mooseksen palvelukseensa. Mooseksen oli nöyrryttävä, ja hän tuli niin tyhjäksi kaikesta tämän maailman voimasta, että hän ei nähnyt minkäänlaista keinoa lähteä Jumalan vaatimaan tehtävään. Mutta juuri se teki hänestä kelvollisen. Kun Jumala sanoo: "Minä olen sinun kanssasi", sinulla on kaikki edellytykset tehdä kaikki se, mitä Jumalan Pyhä Henki sinulle sanoo.

Alamaisuus Kristuksen pelossa ei tarkoita orjailemista. Mikäli veli tai sisar vaatii sinua mukaan johonkin sellaiseen, joka ei saa Pyhän Hengen vahvistusta, tai joka ei vastaa Pyhien Kirjoitusten periaatteita, sinä voit aivan rauhassa kieltäytyä. Mutta jos näet puutteen, sinä olet velvollinen jo sen perusteella velvollinen harkitsemaan asiaa, sillä ohjekirjan mukaan "joka voi tehdä jotakin hyvää, mutta ei tee, se on hänelle synniksi" ja "pitäkää pyhien tarpeet ominanne".

Kristillistä yhteisöä ei pidä sekoittaa kirkkoon, jolla on kaikki tämän pahan maailmanajan tunnusmerkit: hierarkia, hallintopyramidit ja edustuksellinen demokratia, mutta ei uskovien keskinäistä rakkautta eikä mitään siitä, mikä Jumalan rakkaudesta syntyy.

Biologiselle ihmiselle alistuminen vahvemman valtaan on luonnollista. Kristitty pääsee tästä paheesta eroon ymmärrettyään, että Kaikki valta kuuluu Kristukselle. Hänen järjestelmässään omat pyyteet alistetaan palvelemaan heikkoja, Kristuksen rakkauden tähden, uskoen, että Kristus pitää palvelijoistaan huolen.

 

Takaisin sivulle ALLILOUS